Chùm thơ “Thảo Mộc”

[gap height=”20px”]

[title style=”bold” text=”Chùm thơ thảo mộc” tag_name=”h2″ color=”rgb(111, 0, 0)” icon=”icon-heart-o” margin_top=”4px” margin_bottom=”4px”]

 Giới thiệu

[gap height=”5px”]

[tabgroup title=”Tên những bài thơ hay” style=”tabs” type=”vertical”]

[tab title=”#1. Vịnh”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

 

VỊNH RỪNG TRE

Thôi thì ngang ngược đến thế thôi!
Chân tay bắt chéo đứng thảnh thơi
Trông thật nhức mắt mà ngay thẳng
Chi chít giương gai thách thức đời.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

[ux_image id=”568″]

[/col]

[/row]
[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

VỊNH RỪNG TRÚC

Thanh tịnh xanh xanh rừng trúc đây
Thân thon dáng thẳng đầu đội mây
Hiên ngang bất khuất dàn quân trận
Thách gió thử mưa vẫn rậm dầy.

            

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”585″]

[/col]

[/row]

                                                              Thuỷ Trúc
P/S: Chỉ là tức cảnh sinh tình. Rảnh rỗi sanh nông nỗi.

[/tab]
[tab title=”#2. Trúc ba”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap height=”40px”]

[ux_text text_align=”center”]

#2. TRÚC BA

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

Bất tử như hoa trúc giữa trời
Nghênh sương đón gió mặc chơi vơi
Bao hoa phai sắc tàn – rơi – rụng
Riêng trúc ba đây vẫn sống đời

                                        Thuỷ Trúc

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

[ux_image id=”619″ height=”75%” margin=”0px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”#3. Vịnh phù dung”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Vịnh phù dung

E ấp phù dung một đóa hoa
Mỏng manh tiên tử lại kiêu sa
Sớm nở tối tàn thì cứ mặc
Vinh quang một phút cũng đáng mà

                                         Thuỷ Trúc

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

[ux_image id=”735″]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab]

[/tab]

[/tabgroup]